Nguồn gốc con Rồng cháu Tiên qua sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ

15/05/2020 16:10 188

Lạc Long Quân và Âu Cơ sau khi thành chồng vợ đã sinh ra 100 người con. 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển.

Link bài: http://vov6.vov.vn/ke-chuyen-va-hat-ru/nguon-goc-con-rong-chau-tien-qua-su-tich-lac-long-quan-va-au-co-cmobile43-28308.aspx

Nguồn: VOV.VN