Nhật Bản sẽ đầu tư 42 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới

24/03/2022 08:40 510

Nhật Bản sẽ đầu tư 42 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới.