Những điều gì đang diễn ra tại Mỹ trong đại dịch COVID-19?

08/04/2020 09:31 136

Thời điểm Iran, rồi Italia, được xác định là tâm dịch COVID-19 mới ngoài Trung Quốc với hàng nghìn ca nhiễm, số ca nhiễm Sars-CoV-2 ở Mỹ vẫn mức 2 con số