Núi thủy tinh

16/12/2021 10:08 520

Có một ông vua nọ kén rể bằng một cách rất lạ các bé ạ! Đó là nhà vua đã xây một quả núi thủy tinh.