Ô nhiễm không khí: Hà Nội đủng đỉnh đến bao giờ?

10/12/2019 10:55 920

Có thể nói chưa bao giờ vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại Hà Nội lại báo động như thời gian qua.

Kết quả quan trắc thường xuyên cập nhật cho thấy, chất lượng không khí hầu hết các khu vực trên địa bàn thành phố đều ở mức kém, có lúc kém đến mức nguy hại đến sức khỏe con người. Nguyên nhân đã được chỉ ra, nhưng giải pháp trước mắt và lâu dài dường như vẫn nằm trên giấy, “đủng đỉnh” chờ thực hiện.