Quảng Nam: Mở rộng khu điều trị bệnh nhân Covid-19

19/08/2020 08:27 862

Qua phân tích tình hình dịch tễ cơ quan chức năng Tỉnh Quảng Nam nhận định và triển khai điều trị dịch Covid 19 ở mức độ cao hơn