Tăng cường tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự án Luật đất đai (sửa đổi)

24/02/2023 08:28 632

Tăng cường tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Sau một tháng rưỡi (từ 03/01) lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các nội dung về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất là những vấn đề được cho ý kiến nhiều nhất. Tuy nhiên theo công điện của Thủ tướng Chính phủ mới đây về tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) thì tiến độ triển khai lấy ý kiến Nhân dân ở nhiều bộ, ngành, địa phương còn rất chậm. Cần tăng cường tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự án Luật đất đai (sửa đổi) đảm bảo huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật.

Nguồn: Theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/quoc-hoi-voi-cu-tri/tang-cuong-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-vao-du-an-luat-dat-dai-sua-doi-15022023-c15-95549.aspx