Tăng tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm xã hội

18/09/2019 09:07 77

Số người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội đã gia tăng trong năm 2019.