Thờ cúng tổ tiên thế nào cho đúng với phong tục văn hóa Việt Nam

20/01/2020 14:19 981

Với người Việt Nam, việc thờ cúng tổ tiên không chỉ là đạo lý của người sống đối với người đã khuất mà đã trở thành phong tục, nếp sống không thể thiếu đượ...