Tình dục "nửa vời" và hậu quả không ngờ

20/12/2019 16:46 601

Thường xuyên sinh hoạt tình dục không đến nơi đến chốn sẽ có hại đối với sức khỏe phụ nữ.