Trung Quốc xác nhận nước này và Ấn Độ trục xuất phóng viên của nhau

08/06/2023 08:16 502

Trung Quốc xác nhận nước này và Ấn Độ trục xuất phóng viên của nhau.