Truyện ngắn "Bội phản": Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

05/02/2020 15:46 132

Nó là câu chuyện về những lẽ thường tình “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà vẫn khiến người ta xa xót, đắng cay.