8 Lần Nói Dối Trong Cuộc Đời Của Mẹ

01/03/2021 08:05 846

Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ khô