Anh yêu cầu 1,5 triệu người có nguy cơ ở lại trong nhà trong 12 tuần

25/03/2020 08:27 417

Chính quyền Anh đưa ra khuyến cáo yêu cầu 1 triệu 500 nghìn người có nguy cơ dễ bị tổn thương bởi dịch Covid-19 ở lại trong nhà trong vòng 12 tuần