Australia chế tạo năng lượng từ sóng thủy triều

20/05/2020 09:34 972

Để cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Australia đang chú trọng và ưu tiên ủng hộ các dự án nghiên cứu tận dụng tiềm năng sóng biển để tạo ra năng...