Bắc Ninh: Báo động nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke

24/10/2022 08:20 282

Bắc Ninh: Báo động nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke.