Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ: Nơi tôn vinh giá trị lịch sử

06/07/2020 14:31 624

Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những công trình quy mô và hiện đại nhất tỉnh Điện Biên

http://vov2.vov.vn/chuyen-di-ky-thu/bao-tang-chien-thang-dien-bien-phu-noi-ton-vinh-gia-tri-lich-su-c111-34415.aspx - Nguồn vov.vn