Các nhà khoa học nghiên cứu lịch mới để bỏ năm nhuận

03/03/2020 08:30 743

ây là khả năng hoàn toàn có thật bởi hai nhà khoa học người Mỹ đang nghiên cứu một loại lịch mới để bỏ năm nhuận