Các tài xế hỗ trợ vận chuyển thiết bị, nhu yếu phẩm ở Chí Linh – Hải Dương

22/02/2021 08:00 847

Các tài xế hỗ trợ vận chuyển thiết bị, nhu yếu phẩm ở Chí Linh – Hải Dương.

Giao lưu cùng anh Nguyễn Trung, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở Hải Dương. Anh Trung làm nhiệm vụ tiếp nhận nguồn hàng, hỗ trợ cho địa phương, đưa hàng đến từng khu vực cách ly.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vov.gov.vn/chuyen-gia-cua-ban/cac-tai-xe-ho-tro-van-chuyen-thiet-bi-nhu-yeu-pham-o-chi-linh-hai-duong-422021-c25-69077.aspx