Có nên về quê yên ổn cuộc sống hay không?

01/01/2021 08:51 574

Sau chục năm lăn lộn ở Hồ Chí Minh, tôi muốn đưa vợ con cùng về quê để yên ổn cuộc sống. Nhưng cả 3 mẹ con đều không đồng ý, tôi nên làm sao để thuyết phục