Con đường đôi ta đã cùng bước qua

12/12/2019 09:03 798

Tâm sự từ bạn thính giả giấu tên chia sẻ về mối tình đã qua nhưng sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp trong đời.