Hãy cứ yêu đi

04/12/2020 08:21 785

Có người từng nói tình yêu khi còn trẻ chính là tình yêu thuần khiết nhất bởi vì khi đấy chưa có những toan tính cơm áo gạo tiền.