Công khai ngân sách tỉnh: Có cải thiện nhưng chưa đủ

15/10/2019 02:02 945

Công khai ngân sách tỉnh: Có cải thiện nhưng chưa đủ.

- Giải pháp để doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thị trường cạnh tranh.