Để sông hồ không là những kênh chứa nước thải

17/06/2020 08:44 993

Theo chương trình, hôm nay Quốc hội thảo luận Luật Môi trường sửa đổi

http://vov1.vn/tim-kiem/de-song-ho-khong-la-nhung-kenh-chua-nuoc-thai-1662020-c47-60693.aspx - Nguồn vov.vn