Dịch vụ công trực tuyến TPHCM – hướng đến sự hài lòng của người dân

11/05/2020 13:30 930

Là một trong những địa phương đi đầu về mở rộng dịch vụ công trực tuyến, đến nay, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp TPHCM