Chỉ mặt, gọi tên những doanh nghiệp FDI lỗ giả lãi thật

08/01/2021 08:50 421

Chỉ mặt, gọi tên những doanh nghiệp FDI lỗ giả lãi thật.

Hơn 55% doanh nghiệp FDI báo lỗ triền miên trong năm 2019. Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy: dù tổng quan khối FDI dẫn đầu về khối lượng xuất khẩu, về giá trị, dẫn đầu về nhận được các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước, nhưng khi khai báo thuế thì nhiều doanh nghiệp lại khai lỗ triền miên. Bất thường hơn khi lỗ nhiều như vậy nhưng vẫn liên tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Chỉ mặt gọi tên những doanh nghiệp khai báo gian dối nhằm trốn thuế để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và chống thất thu.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/tieu-diem-vov1/chi-mat-goi-ten-nhung-doanh-nghiep-fdi-lo-gia-lai-that-c73-68261.aspx