Phú Thọ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân

15/10/2019 02:01 334

Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân - Vẫn cần những giải pháp bền vững. Phú Thọ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân.