Đình Đại Mỗ - Dấu ấn ngôi làng cổ

09/04/2020 09:04 654

Đại Mỗ là một trong những địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, 1 nổi bật trong đó phải kể đến đình Đại Mỗ