Định Quốc Công Nguyễn Bặc: Vị tể tướng đầu tiên trong lịch sử

01/07/2020 08:15 145

Năm 968, sau khi thu phục 12 sứ quân, chấm dứt tình trạng phân chia cát cứ, thống nhất giang sơn

http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/dinh-quoc-cong-nguyen-bac-vi-te-tuong-dau-tien-trong-lich-su-c52-30777.aspx - Nguồn vov.vn