Độc đáo Lễ hội tiễn mùa đông Malenitsa của Nga

05/03/2020 09:48 759

Malenitsa là lễ hội tiễn mùa đông truyền thống của nước Nga diễn ra vào cuối tháng 2 đầu tháng 3