Đồng bằng sông Cửu Long - thích ứng để phát triển

18/11/2020 08:08 609

ĐBSCL chủ động các phương án ứng phó hạn mặn trong mùa khô 2020- 2021. Cà Mau- những nỗ lực hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.