Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm

08/01/2021 13:26 614

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.