Giá vàng trong nước vẫn "neo" ở mức cao

17/06/2021 08:05 135

Giá vàng trong nước vẫn "neo" ở mức cao.