Hải quan Việt Nam tăng cường quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất

09/12/2021 08:16 968

Hải quan Việt Nam tăng cường quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất.

Những năm gần đây ngành Hải quan đã tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp đối với các tiền chất ma túy, chất hướng thần vừa đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, vừa đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tránh bị lạm dụng để sản xuất các chất ma tuý tổng hợp trong nội địa hoặc xuất bán lậu ra nước ngoài.

Nguồn: theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/phap-luat-va-doi-song/hai-quan-viet-nam-tang-cuong-quan-ly-cac-hoat-dong-xuat-nhap-khau-tien-chat-261-c17-77849.aspx