Hành trình "Đi lấy mặt trời"

28/08/2020 14:33 712

Hàng vạn hàng triệu triệu năm về trước, mặt trời không chiếu sáng trái đất, muôn loài chìm trong màn đêm âm u lạnh giá. Chính vì thế loài thú đã quyết tâm...