Hiệu quả tàu khai thác bằng vật liệu composit

16/09/2020 08:16 534

Hiệu quả tàu khai thác bằng vật liệu composit. Bình Thuận: đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định mới của Luật Thủy sản.

- Hiệu quả tàu khai thác bằng vật liệu composit.

- Bình Thuận: đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo quy định mới của Luật Thủy sản.

- Câu hỏi tìm hiểu Biển đảo Việt Nam.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/tim-hieu-bien-dao-viet-nam/hieu-qua-tau-khai-thac-bang-vat-lieu-composit-12092020-c183-63357.aspx