Hiệu quả tích cực từ các chương trình nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

15/09/2020 08:12 840

Hiệu quả tích cực từ các chương trình nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

- Hiệu quả tích cực từ các chương trình nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

- Kiểm soát nợ xấu trong những tháng cuối năm.

- Cảnh báo tín dụng đen, cho vay trá hình có dấu hiệu tăng.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vn/dong-chay-kinh-te/hieu-qua-tich-cuc-tu-cac-chuong-trinh-nang-cao-suc-canh-tranh-cho-doanh-nghiep-c19-63304.aspx