Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN: ASEAN phải là“mỏ neo” hòa bình và ổn định toàn cầu

20/11/2023 08:10 460

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN: ASEAN phải là“mỏ neo” hòa bình và ổn định toàn cầu.