Xúc động, hạnh phúc sau thời gian hoàn thành cách ly

14/04/2020 09:01 978

Xúc động, hạnh phúc là cảm xúc chung của các công dân tại các khu cách ly y tế tập trung ở Điện Biên