Kể chuyện “Chàng trai dũng cảm và quả lê vàng” - Phần 2

04/09/2020 10:44 997

Vườn lê vàng của nhà vua năm nào đến mùa trĩu quả cũng có kẻ đột nhập hái trộm.