Lãnh đạo thế giới chúc mừng nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico

06/06/2024 08:25 956

Lãnh đạo thế giới chúc mừng nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico.