Mắt không thấy tim không đau

25/02/2022 10:18 804

“Mắt không thấy thì tâm không phiền.”Đó là câu cửa miệng của bà ngoại tôi từ cái hồi mà ông ngoại rước về một cô vợ bé trạc tuổi mẹ tôi.

Khi đó người mà ông ngoại tôi bắt mọi người phải gọi là “bà Hai” đang mang thai bốn tháng, nghe đồn là con trai nên rất được ông ngoại thương.