Mô hình làm giàu từ nông nghiệp thông minh của nông dân Hậu Giang

11/09/2019 11:25 777

Mô hình giúp tạo dựng cuộc sống cho hàng nghìn thanh niên và phữ nữ có hoàn cảnh khó khăn.