Người Trung Quốc bị kỳ thị vì virus Corona: Dịch bệnh sẽ trầm trọng hơn?

06/02/2020 09:26 786

Virus Corona vẫn đang tiếp tục lây lan tại Trung Quốc và hơn 20 quốc gia trên thế giới.