Lạng Sơn: Gỡ “nút thắt” về mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

20/01/2021 08:14 493

Lạng Sơn: Gỡ “nút thắt” về mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Thời gian qua, công tác xây dựng cơ bản một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án, nhà đầu tư đến đặt vấn đề đầu tư thì không có mặt bằng sạch để bố trí thực hiện hoặc là quá trình các nhà đầu tư vào triển khai dự án, tiến hành giải phóng mặt bằng bị chậm theo kế hoạch đề ra, nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án cũng như là hiệu quả của dự án. Lợi ích từ việc tạo quỹ đất “sạch” nhằm thu hút đầu tư là rất rõ ràng tuy nhiên, quá trình xây dựng quỹ đất “sạch” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng 8/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và việc này đã được duy trì hàng tháng. Trong đó xem xét, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà các huyện, thành phố gặp phải trong quá trình thực hiện.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov1.vov.gov.vn/tai-nguyen-va-moi-truong/lang-son-go-nut-that-ve-mat-bang-tao-dieu-kien-thuan-loicho-cac-nha-dau-tu-0601-c21-68357.aspx