Chuyển đổi số ngành y tế - Hướng tới phục vụ người sử dụng

15/03/2021 14:01 518

Chuyển đổi số ngành y tế - Hướng tới phục vụ người sử dụng.

Y tế là lĩnh vực hàng đầu trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số được đề cập trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với nhiều nền tảng, các ứng dụng được xây dựng và vận hành trong thời gian qua, ngành y tế hiện đang là 1 trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số. Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chương trình Kết nối Công nghệ giới thiệu về những giải pháp chuyển đổi số trong ngành y tế, nhằm phụ vụ nhu cầu của người sử dụng:

Nguồn: Theo vov.vn - http://vov1.vov.gov.vn/ket-noi-cong-nghe/chuyen-doi-so-nganh-y-te-huong-toi-phuc-vu-nguoi-su-dung-27022021-c22-69655.aspx