Nghề cổ đất Việt: Quỳ vàng, bạc Kiêu Kỵ

24/06/2020 10:52 82

Làng Kiêu Kỵ, nằm ở phía bờ Bắc sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km

http://vov2.vov.vn/chuyen-di-ky-thu/nghe-co-dat-viet-quy-vang-bac-kieu-ky-c111-30763.aspx - Nguồn vov.vn