Nghệ Nhân Phan Thị Thuận: Mải Miết Với Nghề Dệt Từ Tơ Sen

14/11/2019 11:46 882

Cách trung tâm Hà Nội chừng 40 cây số, làng Phùng Xá, huyện Mỹ Đức vốn nổi tiếng với nghề dệt truyền thống.