Ngoại Đạo Phần 2

21/01/2021 08:26 199

Tình yêu vốn dĩ không phân biệt bất cứ 1 thứ gì trên đời này. Nhưng cuộc đời thì không suôn sẻ êm đẹp như người ta mong muốn, gia đình của Chi cũng nằm tro...

Kịch liệt phản đối Bình, chỉ vì lý do đơn giản là Bình ngoại đạo, hoặc cưới nhau về phải từ bỏ cái đạo mình đang theo. Bằng không sẽ lấy người cùng đạo.