Người lưu giữ nghề làm kim hoàn ở phố cổ

12/03/2020 10:53 737

Đất Thăng Long xưa vốn nổi tiếng với làng nghề, phố nghề, 1000 năm trôi qua